Jaarverslag Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Jaarverslag 2013-2014 Jaargang 1

Publicatiedatum
donderdag 30 april 2015
Hoofdredactie
S.A.J. Genet / W.E. Coops
Productie
Erfgoedinspectie
Eindredactie
M.J.Nauman
Vormgeving
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
E-mail
info@inspectie-oe.nl
Internet
http://www.inspectie-oe.nl
Redactieadres
Postbus 16478 2500 BL Den Haag
Telefoon
Redactie 070 4124012
Copyright
CC0 1.0 Universal