1. Hulpverzoeken van burgers bij het opvragen van bewijs voor afgelegd examen bij scholen en bij het CIBG;
  2. Vragen van burgers en bedrijven over voorwerpen die op grond van de Wet behoud cultuurbezit als beschermd voorwerp zijn aangewezen;
  3. Vragen van overheidsinstellingen over het vervangen van papieren documenten door digitale bestanden;
  4. Vragen over de wettelijke eisen bij de in- en uitvoer van kunstvoorwerpen en vakantiesouvenirs;
  5. Vragen van burgers en bedrijven over de toepassing van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
Medewerker Tropenmuseum bekijkt foto van object in computer
Zuid-Balinees kunstobject in het Tropenmuseum