1. Hulpverzoeken van burgers bij het opvragen van bewijs voor afgelegd examen bij scholen en bij het CIBG;
  2. Vragen van burgers en bedrijven over voorwerpen die op grond van de Wet behoud cultuurbezit als beschermd voorwerp zijn aangewezen;
  3. Vragen van overheidsinstellingen over het vervangen van papieren documenten door digitale bestanden;
  4. Vragen over de wettelijke eisen bij de in- en uitvoer van kunstvoorwerpen en vakantiesouvenirs;
  5. Vragen van burgers en bedrijven over de toepassing van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
Decoratieve foto van een medewerker van het Tropenmuseum die foto van een object bekijkt op een computer
Medewerker Tropenmuseum bekijkt foto van object in computer
Decoratieve afbeelding van een etnografisch object uit Zuid-Bali waaraan een label hangt met barcodes uit het Tropenmuseum
Zuid-Balinees kunstobject in het Tropenmuseum