Jaarverslag Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Jaarverslag 2015 Jaargang 2

Publicatiedatum
vrijdag 13 mei 2016
Hoofdredactie
S.A.J. Genet / W.E. Coops
Productie
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
Eindredactie
M.J. Nauman
Vormgeving
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
E-mail
info@inspectie-oe.nl
Internet
http://www.inspectie-oe.nl
Redactieadres
Postbus 16478 2500 BL Den Haag
Telefoon
Redactie: 070 4124012
Copyright
CC0 1.0 Universal