De Erfgoedinspectie ziet toe op de in- en uitvoer van cultuurgoederen die worden geregeld via de Europese regelgeving of door UNESCO-verdragen.

Samenwerking en opsporing

Goede samenwerking tussen douane, politie, Openbaar Ministerie en Erfgoedinspectie is essentieel om de opsporing en preventie van illegale handel in cultuurgoederen te verbeteren.

In een film gemaakt door de douane ziet u meer over onze werkwijze. 

In 2015 stond de (inter)nationale samenwerking tegen de illegale handel in erfgoed en vooral in conflictgebieden hoog op de agenda. De inspectie wil graag dat er op Europees niveau meer samenwerking komt, bijvoorbeeld op het gebied van uniforme controlemaatregelen voor uitvoer van cultuurgoederen. Verder wil de inspectie meer aandacht voor onderzoek naar de herkomst van cultuurgoederen. We overleggen daarover onder meer met de kunsthandel. Deze activiteiten zullen de komende jaren worden voortgezet.

In 2015 werkte de Erfgoedinspectie 20 jaar samen met de douane, en dat vierden we tijdens een symposium bij het Belasting en Douanemuseum in Rotterdam. Een mijlpaal waar we niet alleen terugkeken op wat we gezamenlijk bereikt hebben, maar ook onze ambities uitspraken. 
​De douane heeft 25 meldingen gedaan van mogelijke illegale invoer van cultuurgoederen. Eén zaak waar het om voorwerpen uit Irak ging die te koop werden aangeboden via het internet, is nog in onderzoek.

De inspectie wil meer samenwerking op Europees niveau.

Uitvoervergunningen cultuurgoederen

Onder verantwoordelijkheid van de Erfgoedinspectie heeft de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (Belastingdienst/Douane Groningen/team CDIU) in 2015 
414 vergunningen voor de uitvoer van cultuurgoederen buiten de Europese Unie verstrekt. Daaronder waren 97 doorlopende vergunningen voor muziekinstrumenten van wereldwijd optredende musici.

Eenmalige vergunningen die werden afgegeven:
135 vergunningen aan musea en andere erfgoedorganisaties voor tijdelijke tentoonstellingsdoeleinden;
121 vergunningen voor kunst- en antiekhandelaars en veilinghuizen.

De meeste eenmalige vergunningen (122) werden afgegeven in de categorie ‘schilderijen, tekeningen en overige afbeeldingen’. De meeste cultuurgoederen werden uitgevoerd naar de Verenigde Staten (164) en Zwitserland (59).

Decoratieve afbeelding van een gouden beeldje uit Colombia dat door de douane is aangetroffen
Inbeslagneming uit Colombia
Decoratieve foto van verschillende stapels pakketpost bij de douane
Opslag van pakketten voor controle