Foto Hans Roggen

Voorblad van het 'Werkprogramma 2015-2016' van de Erfgoedinspectie met daaronder 4 banners onder elkaar van een opgegraven beeld, tentoongestelde voorwerpen in een museum, datakabels aan een server en 2 paar benen met laarzen in de modder (waarschijnlijk bij een archeologische opgraving)

De Erfgoedinspectie heeft in 2015 een start gemaakt met haar werkprogramma 2015-2016. Twee belangrijke onderwerpen in dit jaar:
 

  • de voorbereidingen op de erfgoedwet die op 1 juli 2016 in werking treedt
  • de zorg voor digitale archieven
     

De nieuwe erfgoedwet integreert verschillende regelingen voor het behoud en beheer van het erfgoed. De wet bevat ook nieuwe onderwerpen. Zo komt er een regeling voor gestolen cultuurgoederen en een regeling voor verzamelingen van overheden. Verder wordt de zorg voor de rijkscollectie uniform ingericht, en wordt het vergunningstelsel voor archeologische opgravingen vervangen door een wettelijke certificering.

Het tweede onderwerp dat we hier willen uitlichten, is de voortdurende zorg voor het op orde brengen en houden van de digitale archieven: kortom digitale duurzaamheid. In 2015 deden wij diverse onderzoeken naar digitaal werken en digitaal archiveren.

Welke informatie vindt u in dit jaarverslag?

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de werkzaamheden die de Erfgoedinspectie in 2015 uitvoerde. In 2017 wordt verslag uitgebracht over de gehele programmaperiode.

De Erfgoedinspectie doet dit in het kader van haar taak: toezicht houden op het behoud en beheer van de schilderijen en boeken van de rijkscollectie, de rijksarchieven en archeologische monumenten. Verder bestrijdt de inspectie illegale handel in cultuurgoederen. De Erfgoedinspectie draagt zo bij aan het behoud van ons nationale erfgoed.

2015 in vogelvlucht

32 archeologie inspecties
60 archief inspecties
14 rijkscollectie inspecties
2 rapporten over Digitale Duurzame Toegankelijkheid: ‘Onvoltooid digitaal' en ‘De naleving van de Archiefwet 1995 in de zaak Cees H.’
14 incidentmeldingen
137 beantwoorde vragen om informatie
414 verleende uitvoervergunningen 

Tienjarig jubileum

In 2015 vierde de inspectie haar tienjarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan is in november “De Staat van…” uitgebracht, waarin een overzicht is gegeven van de staat van de terreinen waarop de Erfgoedinspectie toezicht houdt. Tijdens de bijeenkomst is het eerste exemplaar uitgereikt aan minister Bussemaker. Het boek is geïnspireerd op het WRR-rapport ‘Toezien op publieke belangen’, waarin inspecties werden opgeroepen meer te doen met de kennis die zij in huis hebben.

Het onderwerp van de bijeenkomst riep de nodige reacties op via onder meer twitter. Een korte impressie van de tweets: 

@ 10jaar Erfgoedinspectie - vandaag feestelijke interactieve bijeenkomst bij scheltemaleiden met hoofdthema "Open data" 

@ 'Taco Dibbits (directeur Collecties Rijksmuseum): dat mensen niet meer naar een museum zouden komen omdat data over collecties open zijn, is een fabeltje#erfgoedinspectie'

@ 'Jose van Dijck (president KNAW): grote voordelen van open data zijn transparantie, kennisvermeerdering & economische groei #erfgoedinspectie'

@ ‘Mijn welgemeende complimenten voor de uitgave De Staat van. Zeer verzorgd, bondig, mooi geïllustreerd en vormgegeven. Ideaal voor een drukbezet wethouder!’