Foto Hans Roggen

De Erfgoedinspectie heeft in 2015-2016 het accent gelegd op de toegankelijkheid van de rijksoverheidsinformatie en het goed beheer en behoud van het erfgoed.
Zo is er aandacht voor het archiveren van de websites van de rijksoverheid en de toegankelijkheid van de archeologiedepots. In ons toezicht zien we dat alle instellingen steeds meer de impact van de technologische ontwikkelingen ervaren zoals open data. Om die reden was dit het thema bij het 10-jarig bestaan van de Erfgoedinspectie (november 2015). Met de daar gepresenteerde ‘De Staat van, over erfgoed en archieven 2015’ , aangeboden aan de minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hebben we een inzichtelijke manier gevonden om kennis te delen met een breder publiek.
Voor het beheer is gekeken naar de rijkscollectie bij de museale beheerders en de voortgang van de bewerking van de papieren archieven van de ministeries.
Daarnaast is als interventie gewerkt aan netwerkbijeenkomsten waar de resultaten met de deelnemers zijn gedeeld zodat er gezamenlijk aan oplossingen gewerkt kon worden. We hebben actief bijdrage geleverd aan de voorlichting over de nieuwe Erfgoedwet en wat dit voor het toezicht betekent, we hebben overlegd met de kunsthandel en de uitgave van de publieksbrochure in –en uitvoercultuurgoederen. Ook leverden we een actieve bijdrage aan een EU-conferentie over grensoverschrijdend handel in cultuurgoederen. Met dit verslag over 2015 en 2016 geven we actueel inzicht in de gevarieerde wereld van ons werkterreinen.

De eerste resultaten van het werkprogramma 2015-2016 zijn deels gepubliceerd in het Jaarverslag 2015. In dit verslag treft u het geheel aan van de toezichtinspanningen over de periode 2015-2016.

Voorblad van het 'Werkprogramma 2015-2016' van de Erfgoedinspectie met daaronder 4 banners onder elkaar van een opgegraven beeld, tentoongestelde voorwerpen in een museum, datakabels aan een server en 2 paar benen met laarzen in de modder (waarschijnlijk bij een archeologische opgraving)