Ruim 31.412 unieke bezoekers bezochten de website

Jaarlijks komen er uiteenlopende vragen, meldingen en incidenten binnen bij de Erfgoedinspectie. De vragen zijn afkomstig van burgers, particuliere instellingen en overheidsorganisaties. Waar nodig is er telefonisch contact om de vraag te verhelderen en de vragenstellers ontvangen via de e-mail een antwoord. Daar waar de Erfgoedinspectie geen directe rol heeft wordt doorverwezen, bijvoorbeeld naar de provincie in de rol als toezichthouder. Het aantal vragen dat bij de Erfgoedinspectie binnen komt is constant. In 2015 waren dat er 137. In 2016 werden er 134 vragen gesteld waaronder 67 vragen over de Archiefwet 1995. En 67 vragen gingen over de Erfgoedwet, waarvan 42 over het beheer van rijkscollecties en de implementatie van Unescoverdragen en 25 over archeologie en gebouwde rijksmonumenten.

Website
De meeste vragen komen binnen via www.erfgoedinspectie.nl De website werd in 2016 bezocht door ruim 31.412 (unieke) bezoekers. De Erfgoedinspectie is vanaf mei 2016 te volgen op twitter.  

Meldingen DICE

Vanaf 2015 maakt de Erfgoedinspectie gebruik van de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) om een melding van een incident met de rijkscollectie waarbij schade aan het object is ontstaan te ontvangen. DICE is een beveiligde database die beheerd wordt door de RCE. Erfgoedbeheerders hebben daardoor alleen toegang tot hun eigen geregistreerde incidenten. In 2015 waren er 39 incidentmeldingen en in 2016 waren het 24 meldingen.
DICE is uitgebreid voor toepassing op alle archeologische vindplaatsen. Zo kan de Erfgoedinspectie sneller optreden bij misstanden (op het land). In 2016 is er vooralsnog geen melding via het DICE binnengekomen.

Top-10 van vragen

1.   Hoe kom ik meer te weten over bepaalde overheidsinformatie, en dan vooral over diplomagegevens?
2.   Wat zijn de wettelijke eisen bij archiefbeheer: bewaartermijnen, selectie en vernietiging?
3.   Ik maak me zorgen over aantasting van archeologische waarden, hoe kan ik dit melden?
4.   Hoe kom ik meer te weten over een archeologische vondst en cultuurgoederen die ik op internet zag?
5.   Behoort een voorwerp tot nationaal beschermde cultuurgoederen?
6.   Hoe kom ik meer te weten over het behoud en beheer van beschermde stads- en dorpsgezichten?
7.   Ik maak me zorgen over de toepassing van het monumentenbeleid van gemeenten, hoe kan ik dit het beste melden?
8.   Wat zijn de wettelijke eisen bij de in- en uitvoer van kunstvoorwerpen en vakantiesouvenirs?
9.   Wat staat er op de checklist voor archiefruimten?
10. Wat concludeert de inspectie in de rapporten 'Dementerende overheid', 'Duurzaam duurt het langst' en 'Wie wat bewaart'?