Foto eigendom van Ministerie van BZK/RVB


Barbara Siregar, directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, over de ontwikkelingen in 2017-2018:
 

Voor u ligt het verslag over het toezicht in de periode 2017 en 2018. In het werkprogramma staat het thema toegankelijkheid en (digitale) duurzaamheid centraal. De Inspectie heeft diverse onderzoeken gedaan die zicht hebben gegeven op de kwaliteit en duurzaamheid van het informatie- en erfgoedbeheer. De resultaten wijzen uit dat er een gestage verbetering optreedt. Tegelijk is blijvende aandacht nodig want het gaat niet vanzelf.

In de verslagperiode hebben we opnieuw ondervonden dat onze omgeving een transformatie ondergaat. De belangrijkste katalysator voor verandering is de onstuimige ontwikkeling in de wereld van technologie en IT. Zo communiceert de overheid vrijwel geheel digitaal: brieven worden vervangen door e-mail en via websites en portalen kan de burger haar informatie vinden en digitaal “zaken doen” met de overheid. Sociale media zijn niet meer weg te denken. Ook in de erfgoedsector voltrekt zich deze verandering: gebruik van nieuwe technieken en de mogelijkheden van het delen van gegevens leiden tot meer samenwerking tussen verschillende sectoren zoals bibliotheken, archiefinstellingen en musea. Informatie is de grondstof. Toegankelijkheid en duurzaamheid gaan daarin samen.

De Inspectie heeft vanaf 2019 zijn naam aangepast mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen. Het begrip informatie met al zijn verschijningsvormen heeft ook bij de overheid ingang gevonden. Met de aanduiding Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed verduidelijken we  onze terreinen van toezicht.

Decoratieve afbeelding van de gevel van het monumentale gebouw waarin museum Meermanno is gehuisvest
zicht op gevel en gracht-Museum Meermanno