Aantal vragen en meldingen van 2014 tot 2018

Aantal vragen en meldingen van 2014 tot 2018
ArchiefwetErfgoedwetOverig
201414595
20157760
20166867
20175973
201839531
Brontabel als csv (125 bytes)

In 2017 en 2018 zijn er in het totaal 225 vragen en meldingen bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed binnengekomen en beantwoord. In bovenstaande grafiek is te zien hoe deze vragen en meldingen verdeeld zijn over de Archiefwet en de Erfgoedwet.

De afname in het aantal vragen houdt onder andere verband met de daling van het aantal vragen over de vermissing van diploma’s/certificaten. In 2014 ging een kwart van de vragen over dit onderwerp, terwijl dit in 2018 er nog maar enkele zijn. Deze daling kan verklaard worden door de inzet die de Inspectie heeft gedaan om de burger te informeren over de handelswijze bij vermissing van diploma’s/certificaten.

Archiefwet

In het totaal zijn er 98 vragen gesteld met betrekking tot de Archiefwet. Veel van deze vragen hebben betrekking op de praktische uitvoering van de Archiefwet in specifieke gevallen. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn:

  • Is in een bepaald geval de Archiefwet van toepassing?
  • Moeten bepaalde stukken bewaard of vernietigd worden?
  • Wat is de bewaartermijn van bepaalde stukken?
  • Welke selectielijst is voor mijn taak van toepassing?

Omdat op dergelijke vragen geen standaardantwoord mogelijk is, worden deze vragen op maat beantwoord door de Inspectie door het leveren van informatie en/of door uitleg te geven over de wetgeving.

Erfgoedwet

Er zijn 126 vragen gesteld met betrekking tot de Erfgoedwet in 2017 en 2018. De meeste vragen hadden betrekking op de invoer en uitvoer van cultuurgoederen. Burgers vragen aan de Inspectie of er bepaalde restricties gelden bij het in- of uitvoeren van specifieke cultuurgoederen naar/uit Nederland. Deze vragen worden door de Inspectie beantwoord door informatie te leveren en uitleg te geven over de wetgeving.

In enkele gevallen worden bij de inspectie meldingen gedaan over vermoedelijke overtredingen van de Erfgoedwet. Dergelijke meldingen kunnen betrekking hebben op:

  • Aantasting van monumenten;
  • Illegale opgravingen;
  • Handel in illegale cultuurgoederen.

Dergelijke meldingen worden door de Inspectie altijd in onderzoek genomen of doorgezet naar de bevoegde autoriteit op dat gebied. Op basis van het onderzoek van de Inspectie wordt gekeken of (strafrechtelijke) handhaving wenselijk is of dat op een andere manier de  erfgoedwaarden beschermd kunnen worden.  

Veelgestelde vragenDit is een overzicht van onderwerpen waarover vaak vragen worden gesteld aan de Inspectie. Een algemeen antwoord op dergelijke vragen kan uitgeklapt worden.

Invoer van cultuurgoederen

Archiefwettelijke bewaartermijnen

De aankoop van cultuurgoederen

Toezicht op Rijksmonumenten

Beheer van schoolarchieven