Het werkprogramma "Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen" vormt de basis voor het toezicht en de werkzaamheden. De eerste resultaten van het werkprogramma staan in dit Verslag over het toezicht 2019. 
In 2021 volgt het verslag waarin de Inspectie verantwoording aflegt over de periode 2019-2020.

De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed

In de ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ blikt de Inspectie terug op wat zij de afgelopen vier jaar gezien en geconstateerd heeft. Ook wordt vooruit gekeken naar te verwachten ontwikkelingen en de rol van de Inspectie hierbij. De keuzes voor onderwerpen hebben wij gemaakt door nadrukkelijk stil te staan bij het perspectief van de burger en hun belang bij ons werk.

De bevindingen in deze ‘Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed’ zijn gebaseerd op informatie over de organisaties die onder het toezicht van de Inspectie staan. Hiervoor is gebruik gemaakt van informatie uit inspecties, themaonderzoeken en de Monitor. De Monitor is een instrument, waarmee de Inspectie de organisaties die onder haar toezicht staan tweejaarlijks bevraagd. 

Decoratieve afbeelding met aankondiging van De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed

Toezicht helder door kaders 

Bij het toezicht maakt de Inspectie gebruik van een algemeen toezichtkader en toetsingskaders per sector.  Hierin staan de missie, visie en instrumenten die wij gebruiken bij onze kernactiviteiten. Dit maakt onze werkwijze nog duidelijker naar iedereen die onder ons toezicht valt.
 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren Inspectie 

Bij de Inspectie werken zes inspecteurs met buitengewoon opsporingsbevoegd-heid (BOA’s). De taak van de buitengewoon opsporingsambtenaren is verder ingevuld. De inspecteurs hebben in 2019 onder leiding van het OM aan langlopende opsporingsonderzoeken gewerkt. Dit deden ze zelfstandig of samen met de politie. De onderzoeken lopen door in 2020 . 
Politie, OM en Inspectie hebben hierbij geïnvesteerd in kennisuitwisseling. Zo hebben BOA’s van de Inspectie voor de Politieacademie een gastcollege verzorgd voor milieuagenten.