Missie en visie

Een overheid die verantwoording kan afleggen. Erfgoed beschikbaar voor iedereen. Nu en in de toekomst. Dat is onze missie. Wij zien toe op de toegankelijkheid van overheidsinformatie en op de zorgvuldige omgang met erfgoed. Wij kijken hoe de regels in de praktijk werken.


Wet- en regelgeving

De Inspectie ziet toe op de naleving van de volgende wet- en regelgeving:

  • de Archiefwet 1995 (Archiefbesluit 1995; Archiefregeling)
  • de Erfgoedwet (Monumentenwet 1988; Besluit Erfgoedwet archeologie; Regeling beheer rijkscollectie en subsidiĆ«ring museale instellingen)
  • de Sanctieregeling Irak 2004 II en Sanctieregeling SyriĆ« 2012

Daarnaast voert de Inspectie de Richtlijn nr. 2014/60/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 uit, betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht.