Voor u ligt het verslag over het toezicht over 2019.  
In het werkprogramma 2019-2020 "Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen" nemen we u mee in de snelle technologische ontwikkelingen die onze toezichtvelden raken.

De Inspectie heeft in 2019 een start gemaakt met diverse onderzoeken, zoals het onderzoek naar meer inzicht in de aard en omvang van cultuurgoederen en het vermelden van herkomstinformatie. Graag laten we de eerste ontwikkelingen in dit verslag over het toezicht zien. In 2021 volgt een verslag over de hele programmaperiode 2019-2020.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Barbara Siregar,

directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed