Vragen en meldingen

Het totaal aantal ingekomen vragen en meldingen in 2019 bedraagt 121.

De meeste vragen zijn beantwoord binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen.  

Uitgelicht

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ontvangt regelmatig vragen van burgers die hun diploma kwijt zijn. Vaak zijn dit burgers die door DUO niet verder geholpen kunnen worden. De Inspectie is ook niet in het bezit van die diploma’s maar probeert de vraagsteller zo goed mogelijk te helpen. Deels ligt het probleem bij de archivering van scholen. Soms zijn dit scholen die zijn opgeheven en is onduidelijk waar het archief is gebleven. 

De Inspectie heeft in oktober  2019 een geactualiseerd informatieblad ‘Archiefbeheer bij scholen’ gepubliceerd. Daarin worden vragen beantwoord als:

  • In hoeverre valt mijn school onder de Archiefwet? 
  • Hoe lang moet de school diploma’s bewaren?

De verhouding tot onderwijsregelgeving en de AVG is verduidelijkt en het overzicht van selectielijsten is voorzien van de disclaimer: “Belangrijk: diploma’s mogen alleen worden vernietigd na afloop van de termijn die in een vastgestelde selectielijst staat. Dat is óók conform de AVG en bepalingen in onderwijsregelgeving.”

Het nieuwsbericht en informatieblad is verspreid via de social media kanalen van de Inspectie, DUO, IvhO, OCW, NA. En richting de scholen ook via de VO-raad en de MBO-raad.