Toegankelijkheid en archiveren

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe. De webpagina's van de Erfgoedinspectie worden gearchiveerd.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites. 

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Archiveren

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Dit geldt zowel voor informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur.  Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan informatie die voorheen op Erfgoedinspectie.nl heeft gestaan. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan informatie van een overheidswebsite als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina's  van deze website bewaard. U kunt op Archiefweb.eu de oude pagina's van deze website terug vinden.

Naar de Werkprogramma Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed